عاشقانه

مَنْـــ مے دانم

دِلَـ ـ ـ ـم تا هَمیشـﮧ دَر وَسـ ـ ـط تریےْ نُقطِہ ی زِندگیتْـــ ـــ جا مانِدـهـ ...

جایے بِین خواسَتنْـــ ـ‌ وــنَخواستےْ ...

جایے بینِ بودَטּ وـنبودَטּ ...

جایے بینِ رَفتنْـــ‌‌ وـنرفتےْ ...

جایے بِیےْ ....... این نُقطہ هاے خالے ... جـ ـ ـا ماندہ اَم....

تاريخ پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۴سـاعت 11:15 نويسنده -.- -.-

تاريخ پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۴سـاعت 11:15 نويسنده -.- -.-


ســَــر مـــیــگـــُـــذآرَمــــ بــَــر رویــِـــ شــــآنــِــهــــ هـــایــِـــ تــُـــو
آرآمــِــشــــ مـــیــگــــیـــرَمــــ اَز صــِــدآیــــ تـــَــپــِــشـهـــــآیـــــ قــَــلــبــــ تــُـــو
دِلــَــمــــ پــَـــروآز مـــیــکــُـــنــَــد دَر آســِــمــــــآنــــ قـــَـــلـــبــَــتـــــ
مــِــیــشــِــنــَــوَمــــ صــِــدآیــِـــ تــَــپــِــشـــهـــــــآیــِــ قـــَـــلــبـــَــتـــــ
اُوجـــ مـــیــگـــیـــرَمـــ تـــــآ مــَــحـــــو شــَــوَمــــ دَر آغــــوشــَــتـــــ
تــــآ خــُــودَمــــ رآ اَز خــُــودَتــــ بــِـــدآنــَــمـــــ
تــــآ هــَـمــیــشــِـــهــــ بـــَــرآیــَـــتــــ بــِـــمـــآنــَــمــــ
چــِـــهـــ لــِــذَتــــیــــ دآرَد تــــــآ صــُــبـحــــ دَر آغــــــوشـــِـــ تــُـــو بــِـــخـــوابـــَـــمـــــ


تاريخ پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۴سـاعت 11:12 نويسنده -.- -.-

 

تاريخ پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۴سـاعت 11:10 نويسنده -.- -.-

وقتی تــــــــو هوایم را داری هوا هم خوب میشود ...

اصلا هوا هم به هوای تــــــــو خوب میشود ...!!!

 

بودنت مهم است ... همین !

عکس متحرک ,عکس متحرک عاشقانه ,عکس عاشقانه و متحرک

تاريخ پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۴سـاعت 11:4 نويسنده -.- -.-

ڪـل בنیآ را هم ڪـہ בاشتــہ بآشــے ... 

بآز هم  בلت میخواهـב بعضــے وقتـہــآ ... 

فقط بعضــے وقتــہـآ... 

اصلا براے یـڪ لحظـہ  هم ڪـہ شـבه ،

همــہ ے בنیآے یـڪ نــفــــــر بآشــے !!!                       prin.blogfa.com

عکس متحرک ,عکس متحرک عاشقانه ,عکس عاشقانه و متحرک

تاريخ پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۴سـاعت 11:3 نويسنده -.- -.-

بـا پـای بـرهنـ ه از دریـا می آمـدم ...


تـا انتهــای غـروب ؛

وقتــی کـ ه کفشهایـ م پٌـر از دانــ ه های شـ ن بــ ود . .

وقتــی کـ ه صدفـها را بـ ه ارمغـان تــ و عاشقانـ ه چیــ دم . .

دریــا پٌــ ر اَز مهتــابـــ بــ ود

وقتـی کـ ه چشـ م منتظـ رم ستـ اره ها را بـدرقـ ه میکـ رد . .

✗◄سپیـ ده ی انــ دوه سـ ر زد

و تنـهـا مٌرغــان سپیـ د عـاشـق مــرا میخـوانـ دنـ د،

وقتــی کـ ه تــ و را میــان خلـوت ساحـل

و دریــای مسافـر گـم کـردم ...(!)

تاريخ چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴سـاعت 19:10 نويسنده -.- -.-

کـاش مـی فـهـمیـدی ….
قـهـر میـکنم
تـا دسـتـم را مـحـکمتر بگیـری
و بـلـنـدتـر بـگـویی: بـمان…
نـه ایـنـکـه شـانـه بـالا بـیـنـدازی ؛
و آرام بـگویـى:
هـر طور راحـتـى … !

تاريخ چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴سـاعت 19:2 نويسنده -.- -.-

 

بعضی وقتا

اینقدر دلت از یه حرف میشکنه

که...

حتی نای اعتراضم نداری

فقط نگاه میکنی و

بی صدا...

میشکنی....

 

تاريخ چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴سـاعت 18:54 نويسنده -.- -.-

با تو هستم سهراب ..
تو که گفتی: گل شبدر چه کم از لاله عاشق دارد؟
راست می گویی تو !
چه تفاوت دارد قفس تنگ دلم .. خالی از کس باشد؟
یا به قول تو پر از ناکس و کرکس باشد ؟
من نه تنها چشمم .. واژه را هم شستم ..
فکـــر را ..
خــاطــره را ..
خــواب یــک پــنــجــره را ..
زیر باران بردم .. چتر ها را بستم ..
من به این مردم شهر پیوستم ..
من نوشتم همه حرف دلم ..
آرزو کردم و گفتم که ..
هـــوا ..
عـــشــق ..
زمــیــن ..
مال من است ..
ولی افسوس نشد ..!
زیر باران من نه عاشق دیدم نه که حتی یک دوست !!
"
زیر باران من فقط خــیــس شدم"

تاريخ چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۴سـاعت 18:53 نويسنده -.- -.-

عکس عاشقانه متحرک

باید از امشب مثل کوه درد باشی

مثل همین امشب سیاه و سرد باشی

حالا که دنیا روی اسمت خط کشیده

در دفترش باید که برگی زرد باشی

باید اگر می میرد امشب خنده هایت

بر گریه ات مغرور باشی، مرد باشی

حوای تو دیگر نکرد آدم حسابت

باید از امشب از بهشتت طرد باشی

از خانه بیرونت که می کردند حتی

گفتند قسمت بوده تو ولگرد باشی

باید به فکر واژه هایی ناجوانمرد

جای حروف بی کس “برگرد” باشی

خواهی که نامردی نبینی ای دل من

باید شبیه دیگران نامرد باشی

تاريخ جمعه دوم آبان ۱۳۹۳سـاعت 12:48 نويسنده -.- -.-

اینجا زمین است قیمت یک عشق تا عشق دیگر ......

 

یک قهر ساده است....!!!

 

همین...!!

تاريخ جمعه دوم آبان ۱۳۹۳سـاعت 11:1 نويسنده -.- -.-

دلم واسه اون دبستان تنگ شده 

 

که وقتی تنها تو گوشه حیاط مدرسه وایسادی 

 

یه نفر میومد بهت میگفت:

 

میای با هم دوست بشیم..!!؟

تاريخ جمعه دوم آبان ۱۳۹۳سـاعت 10:59 نويسنده -.- -.-

یه چیزی هست به اسم “بغل “…. 

 

لامصب دوای هر دردیه . . .

تاريخ جمعه دوم آبان ۱۳۹۳سـاعت 10:55 نويسنده -.- -.-

 


 
دلت تنگ یه نفر که باشه 
 
تموم تلاشت و هم که کنی تا خوش بگذره ؛ 
 
و لحظه ای فراموشش کنی ، فایده نداره .... 
 
 
تو دلت تنگه ، دلت برای همون یه نفر تنگه
 
تا نیاد ... تا نباشه .... هیچ چیز درست نمی شه ... !!!
 
تاريخ جمعه دوم آبان ۱۳۹۳سـاعت 10:50 نويسنده -.- -.-

نبودن هایت آنقدر زیاد شده اند


که هر رهگذری را شبیه تو می بینم !!


نمی دانم غریبه ها ” تــــــــــــــــــــو ” شده اند


یا تو ” غریبـــــــــــــــــــــــــــه ” ؟؟!!

تاريخ جمعه دوم آبان ۱۳۹۳سـاعت 10:35 نويسنده -.- -.-

لذت بردن را یادمان نداده اند

از گرما می نالیم

از سرما فرار می کنیم

در جمع، از شلوغی کلافه می شویم و در خلوت، از تنهایی بغض می کنیم

تمام هفته منتظر رسیدن روز تعطیل هستیم و آخرهفته هم بی حوصلگی

تقصیر غروب جمعه است و بس

همیشه در انتظار به پایان رسیدن روزهایی هستیم

که بهترین روزهای زندگیمان را تشکیل می دهند

مدرسه... دانشگاه... کار...

حتی در سفر همواره به مقصد می اندیشیم، بدون لذت از مسیر

غافل از اینکه زندگی همان لحظاتی بود که می خواستیم بگذرند...

آیا مشکل ما در فهم زندگیست؟

تاريخ جمعه دوم آبان ۱۳۹۳سـاعت 10:31 نويسنده -.- -.-

P!NK-T3MP